Dacă prezenţa a fost făcută greşit, pentru fiecare copil în parte există un buton portocaliu cu 2 săgeţi care merg de la stânga la dreapta. Prin apăsarea lui se poate face resetarea prezenţei zilnice.

Did this answer your question?