În momentul în care se face prezenţa zilnică, la raport există un câmp special pentru observaţii. Educatorul scrie un comentariu despre activitatea copilului în ziua respectivă, iar acesta va fi văzut doar de părinte/tutore, fiind o observaţie privată.

Did this answer your question?