Un chestionar este activ până la data de încheiere care a fost selectată când acesta a fost creat sau până în momentul în care se atinge un target de oameni ales de autorul chestionarului.

Did this answer your question?