Răspunsurile chestionarelor pot fi vizualizate numai de către personalul grădiniţei. Alţi părinţi pot vedea doar răspunsul oferit de ei.

Did this answer your question?